Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
File
Henning Ebbe
Bestyrelsesformand
40 46 11 64
Næstformand
AH
Anne-Mette Hansen
25 17 89 91
Bestyrelsemedlem og sponsoransvarlig
LS
Lise Simon
Sekretær
DH
Dorte Hansen
27 26 74 72
Bestyrelsesmedlem
File
Pia Mørkebæk
25 14 64 03
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
OA
Ole Andreasen
Suppleant
KN
Knud Nielsen
40 30 01 71
Suppleant
File
Pernille Paaske
28 43 66 61
Cafeteria-ansvarlig
AH
Anne-Mette Hansen
25 17 89 91
Webadministrator
AH
Anne Løvbjerg Hansen
28 83 09 38
Webadministrator
File
Lene Agergaard
40 61 56 16
Klubadministrator
File
Martin Mikkelsen
22 90 20 07