Vedtægter & planlagte bestyrelsesmøder

Klubbens vedtægter

vedtægter for nh pr. 8.05.2014.pdf

Næste møder er planlagt til:

Tirsdag d. 29.09.20 kl. 17.30 i Café Nic

Torsdag d. 12.11.20 kl. 17.30 i Café Nic

Eventuelle punkter til dagsordnen skal være

 formanden i hænde senest 7 dage før mødet!


"NH manden" - tegnet af Benny "kølle" Jensen