Vedtægter & planlagte bestyrelsesmøder

Klubbens vedtægter

vedtægter for nh pr. 24.05.2022.pdf


Næste møder er planlagt til:

Tirsdag den 24/10 kl. 17.30. 

Tirsdag den 05/12 kl. 17.30. 


Eventuelle punkter til dagsordenen skal være

 formanden i hænde senest 7 dage før mødet!


"NH manden" - tegnet af Benny "kølle" Jensen