Vedtægter & planlagte bestyrelsesmøder

Klubbens vedtægter

vedtægter for nh pr. 24.05.2022.pdf


Næste møder er planlagt til:

Onsdag den 8/3 kl. 16.30. 

Mandag den 17/4 kl. 18.00. 

Onsdag den 10/5 kl. 16.30. 


Eventuelle punkter til dagsordenen skal være

 formanden i hænde senest 7 dage før mødet!


"NH manden" - tegnet af Benny "kølle" Jensen