Vedtægter & planlagte bestyrelsesmøder

Klubbens vedtægter

vedtægter for nh pr. 8.05.2014.pdf

Næste møder er planlagt til:

onsdag den 18. august 2021

Eventuelle punkter til dagsordnen skal være

 formanden i hænde senest 7 dage før mødet!


"NH manden" - tegnet af Benny "kølle" Jensen