Vedtægter & planlagte bestyrelsesmøder

Klubbens vedtægter

vedtægter for nh pr. 24.05.2022.pdf

Næste møder er planlagt til:

tirsdag den 20. september 2022

tirsdag den 01. november 2022

Eventuelle punkter til dagsordenen skal være

 formanden i hænde senest 7 dage før mødet!


"NH manden" - tegnet af Benny "kølle" Jensen